Online reservation

De {{ noSupply.title }} heeft onvoldoende voorraad voor de volledige periode.
U kunt hieronder de actuele voorraad zien en eventueel uw huurperiode hierop afstemmen.
{{ moment(date.Date, "YYYY-MM-DD").format("DD-MM") }}
{{ date.Available }}
{{ moment(date.Date, "YYYY-MM-DD").format("DD-MM") }}
{{ date.Available }}

Onvoldoende voorraad

{{ article.Title }}

{{ article.Amount }}

{{ article.LinePriceTotalFormatted }}

Type Amount Price
{{ article.Title }} {{ article.Amount }}
{{ article.LinePriceTotalFormatted }}